საკონტროლო-სალარო აპარატი

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
საკონტროლო-სალარო აპარატის დაკარგვა 220112.08.2010  
საკონტროლო-სალარო აპარატის არქონა220227.08.2010  
საკონტროლო-სალარო აპარატსა და სალაროს მონაცემებს შორის სხვაობის დაბეგვრა220327.08.2010  
საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების შესახებ 220407.09.2010  
საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების წესის დარღვევა220507.09.2010  
საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების ვალდებულება 220616.11.2010