შემოსავლების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

მამუკა ბარათაშვილი

განათლება:
1996 – 2000 - თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობის ინსტიტუტი; იურისტი; მაგისტრთან გათანაბრებული
1978 - 1984 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ინჟინერი; მაგისტრთან გათანაბრებული
პროფესიული გამოცდილება:
2020 წლის თებერვლიდან - სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე
2011-2017 - საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
02.2011 -04.2011 - ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მ.შ; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
01.2011-04.2011 - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, შემოსავლების სამსახური
10.2010-02.2011 - რუსთავის რეგიონული ცენტრის უფროსი, შემოსავლების სამსახური
04.2010-10.2010 - დავების დეპარტამენტის უფროსი, შემოსავლების სამსახური
04.2008-04.2010 - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, შემოსავლების სამსახური
04.2007-04.2008 - იურიდიული სამმართველოს უფროსი; შემოსავლების სამსახური
11.2006-04.2007 - იურიდიული სამმართველოს უფროსი, საგადასახადო დეპარტამენტი
06.2006-11.2006 - იურიდიული სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საგადასახადო დეპარტამენტი
07.2003-06-2006 - დავალიანებათა აკრეფის და ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საგადასახადო დეპარტამენტი
10.2000-07.2003 - იურიდიული განყოფილების უფროსი, საგადასახადო დეპარტამენტი
საუბრობს ინგლისურ და რუსულ ენებზე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: m.baratashvili@mof.ge
ტელ: (+995 32) 2 26 2977