სტრუქტურა

ინფორმაციის განახლების თარიღი: 17 ივნისი 2020
სამსახურის უფროსი
პირველი მოადგილე
იურიდიული დეპარტამენტი
დავების დეპარტამენტი
საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტი
სათაო ოფისი
რეფორმებისა და დაგეგმვის დეპარტამენტი
ანალიტიკური დეპარტამენტი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი
ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტი
სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის დეპარტამენტი
საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი
შიდა აუდიტის დეპარტამენტი
აუდიტის დეპარტამენტი
მომსახურების დეპარტამენტი
მოადგილე
ფინანსური დეპარტამენტი
საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტი
მოადგილე
საბაჟო დეპარტამენტი