ინფორმაციის განახლების თარიღი: 04 სექტემბერი 2013

საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

სამსონ ურიდია

განათლება:
1991-1996 - წლებში სწავლობდა საქართველოს აგრობიზნესის ინსტიტუტში საგარეო აგროეკონომიკურ ურთიერთობათა ფაკულტეტზე
2001-2005 - წლებში სწავლობდა თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტში იურიდიულ ფაკულტეტზე
პროფესიული გამოცდილება:
მარტი 2010 დღემდე - შემოსავლების სამსახურის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი
სექტემბერი 2011 დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, მოწვეული სპეციალისტი, პედაგოგი
ოქტომბერი 2007 მარტი 2010 - საქართველოს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო კონტროლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
აპრილი 2007 ოქტომბერი 2007 - საქართველოს შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის საბაჟო პროცედურებისა და ტექნოლოგიური სქემების განყოფილების უფროსი
ივლისი 2005 აპრილი 2007 - საქართველოს ფინანსთასა მინისტროს საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო კონტროლის ორგანიზაციის სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ივლისი 2004 ივლისი 2005 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს დეკლარაციების ანალიზისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი
ივნისი 1998 ივლისი 2004 - თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს მთავარი სპეციალისტი დეკლარაციების ანალიზისა და საზოგადეობასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი
ივნისი 1998 ნოემბერი 1998 - საქართველოს პარლამენტის მოწვეული სპეციალისტი
აპრილი 1997 ნოემბერი 1998 - საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ანტიმონოპოლიური სამსახურის მონოპოლისტი საწარმოების რეესტრის განყოფილების უფროსი
საუბრობს ინგლისურ და რუსულ ენებზე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: s.uridia@rs.ge
ტელ: (+995 32) 2 26 29 01