ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტი

ნინო ყველაშვილი

განათლება:
1992-1997 - თბილისის ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ინსტიტუტი.  ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი.
2009-2012  - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. „სამართლის სამაგისტრო პროგრამა“
პროფესიული გამოცდილება:
2019 წლის
26 ნოემბრიდან
- სსიპ - შემოსავლების სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი
15/03/2019
26/11/2019
- შემოსავლების სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
22/09/2017 
15/03/2019
- შემოსავლების სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის შერჩევის და ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსი
15/04/2014
22/09/2017
- შემოსავლების სამსახურის აპარატის უფროსის მოადგილე

06/11/2011
15/03/2014

- შემოსავლების სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი

01/07/2011
05/11/2012

- შემოსავლების სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი
17/04/2007
01/07/2011
- შემოსავლების სამსახურის ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
15/02/1999
17/04/2007
- საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტი, კადრების სამმართველოს ინსპექტორი, მთავარი ინსპექტორი 
10/02/1998
15/02/1999
- შპს „კონსალტინგისა და პუბლიკაციის ცენტრი“, ჟურნალისტი
სხვა კვალიფიკაცია, ტრენინგები:
2016 - თბილისი - Leadership and Management
2016 - თბილისი- დროისა და მიზნების მართვა
2016 - თბილისი - ტრენერების ტრენინგის კურსი (TOT)
2015 - ვენა - Training and Devolopment
2014 - თბილისი, მართვის აკადემია - პროექტების მართვა
2012 - თბილისი, მართვის აკადემია - HR მენეჯმენტის სრული კურსი
კონფერენციები, ფორუმები:
2017 - ლისაბონი, Learning and Devolopment - IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)
2016 - კიშინაუ, Profecional Development - WCO (World Customs Organization)
2016-2017 - თბილისი, საჯარო სამსახურის რეფორმა
საუბრობს ინგლისურ და რუსულ ენებზე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: n.kvelashvili@rs.ge
ტელ: (+995 32) 2 26 26 04