ინფორმაციის განახლების თარიღი: 29 ივნისი 2015

საინფორმაციო ტექნლოგიების ცენტრი

ნოდარ კაკრიაშვილი

განათლება:
1992-1997 - წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე, სპეციალობა - მათემატიკოსი
1993-1996 - წლებში სწავლობდა ივანე ჯვახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის განყოფილებაზე, სპეციალობა - სამართალმცოდნე
პროფესიული გამოცდილება:
2014 წლის მარტიდან - შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ტექნოლიგიების ცენტრის უფროსი
ნოემბერი 2010 მარტი 2014 - შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი, უფროსის მოადგილე
ნოემბერი 2010 ნოემბერი 2010 - შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი, სისტემური ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსი
აგვისტო 2009 ნოემბერი 2010 - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო კოტროლის დეპარტამენტი, ოპერატიული მართვის სამმართველოს უფროსი
აპრილი 2007 აგვისტო 2009 - ფინანსთა სამინისტრო, ტექნიკური დახმარების სამმართველოს უფროსი
ივნისი 2005 აპრილი 2007 - ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი, ინფორმაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე
სექტემბერი 2004 ივნისი 2005 - ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი, სტატისტიკური აღრიცხვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე
თებერვალი 1999 სექტემბერი 2004 - საბაჟო დეპარტამენტი, საბაჟო სტატისტიკის სამმართველოს სტატისტიკის განყოფილების უფროსი.
აგვისტო 1998 თებრვალი 1999 - საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტი, წამყვანი ეკონომისტი
ნოემბერი 1996 აგვისტო 1998 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი
საუბრობს ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: n.kakriashvili@rs.ge
ტელ: (+995 32) 2 26 10  50