ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი

  • რეესტრი
  • მიმდინარეობს რეგისტრაცია
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტი
უფლების მფლობელი ან მისი წარმომადგენელი
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის შემცვლელი საქონელი (დასახელება და კოდი)
გადმოწერე
წინა
შემდეგი
ექსპორტი
რეესტრი CSV
რეესტრი(მაქს-20 000)
ექსპორტი