ინფორმაციის განახლების თარიღი: 05 ნოემბერი 2013

საბაჟო დეპარტამენტი

მამუკა ჯანგულაშვილი

განათლება:
2000-2005 - წლები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. სპეციალობა სამართალმცოდნეობა
პროფესიული გამოცდილება:
სექტემბერი 2018 - დღემდე - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი
მარტი 2015 - სექტემბერი 2018 - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი
2013 - 2015 - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე
2013 - 2013 - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის, „სარფის“, უფროსი
2011 - 2013 - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის, „ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის“, უფროსი
2010 - 2011 - ფოთის რეგიონული ცენტრის სახელმწიფო კონტროლისა და ინფორმაციის დამუშავების სამმართველოს უფროსი
2009 - 2009 - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო გამშვები პუნქტის, „გუგუთის“, უფროსი
2007 - 2009 - შემოსავლების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს მეორე სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი
2006 - 2007 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს მეორე სამმართველოს უფროსი გამომძიებლი
2005 - 2006 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს მეორე სამმართველოს გამომძიებლი
საუბრობს ინგლისურ და რუსულ ენებზე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: (+995 32) 2 26 11 80