დავების დეპარტამენტი

ნინო ფოდიაშვილი

განათლება:
09.1995 - 07.1999 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ვაჭრობის ეკონომიკის ფაკულტეტი
პროფესიული გამოცდილება:
2019 წლის დეკემბრიდან - სსიპ შემოსავლების სამსახურის დავების დეპარტამენტის უფროსი
2017–2019 - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე
2014–2017 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს წევრი
2013–2017 - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში
2012–2013 - შ.პ.ს ,,KPMG GEORGIA” იურიდიული და საგადასახადო დეპარტამენტის საგადასახადო კონსულტანტი
2012–2012 - სსიპ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს  საინვესტიციო პროექტების მენეჯერი
2010–2011 - საქართველოს მთავრობის კანცელარია, კერძო სექტორის ხელშეწყობის საკითხებში მრჩეველთა ჯგუფის ექსპერტი
2010–2010 - სსიპ სახელმწიფო შიდა კონტროლის ეროვნული ცენტრი,  ფინანსური მართვისა და კონტროლის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
2009–2010 - სსიპ შემოსავლების სამსახურის  მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
2008–2009 - სსიპ შემოსავლების სამსახურის ცენტრალური აპარატის სატელეფონო ცენტრის სპეციალისტი
2007–2007 - სსიპ შემოსავლების სამსახური, სტაჟიორი
1999–2007 - საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია, უცხოელ სტუდენტთა ფაკულტეტის კოორდინატორი
საუბრობს ინგლისურ და რუსულ ენებზე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: n.podiashvili@rs.ge
ტელ: (+995 32) 2 26 87 80