ინფორმაციის განახლების თარიღი: 26 ოქტომბერი 2018

ანალიტიკური დეპარტამენტი

ზაალ ტყეშელაშვილი

განათლება:
2003-2007 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი
2015-2017 - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდიული ფაკულტეტი
პროფესიული გამოცდილება:
2020 წლის იანვრიდან - სსიპ შემოსავლების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი
2007 წელი - სს „სტანდარტ ბანკი„ მსხვილ ბიზნეს სესხების ექსპერტი
2007-2009 - სს „ ტრანსმშენი“ ბუღალტერი
2009-2010 - საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. აუდიტორ სტაჟიორი
2010-2011 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს მე-2 სამმართველოს სტაჟიორი
2011-2012 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს მე-2 სამმართველოს უფროსი ინსპექტორ- გამომძიებელი
2012-1014 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს მე-2 სამმართველოს უფროსი ინსპექტორ- გამომძიებელი
2014-2016 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სტატისტიკური აღრიცხვისა და ანალიტიკური სამმართველოს უფროსის მოადგილე
2016-2017 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის სამმართველო უფროსის მოადგილე
2017-2020 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სტატისტიკური აღრიცხვისა და ანალიტიკური სამმართველო უფროსის მოადგილე
სხვა კვალიფიკაცია, ტრეინინგი:
2007 - თბილისი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - რეზერვისტთა მომზადების პროგრამა (სერთიპიკატი, სამხედრო ბილეთის შემცვლელი)
2007-2008 - თბილისი - საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია - ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა (ACCA) წიგნი 1.1-ფინანსური ანგარიშების მომზადება. წიგნი 1.2-ფინანსური ინფორმაციის მენეჯერებისათვის.
2012 - თბილისის - სსიპ „შსს-ს აკადემია“ - სპეციალური მომზადების კურსი
2016 - თბილისი - სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - დანაშაულის ოპერატიულ ანალიზზე და ანალიზის საშუალებებზე. TWINNING-ის პროგრამის ფარგლებში ორგანიზაცია „HAUS”
2017 - ხორვატია, დუბროვნიკი - აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის ბალკანეთის წარმომადგენლობა - ტრენინგი თანამდებობრივ კორუფციაზე
2018 - თბილისი - სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - მენეჯმენტი სამართალდამცავებისთვის
2019 - თბილისი - სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - ლიდერობა და მართვა.
საუბრობს ქართულ და რუსულ ენებზე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: Z.Tkeshelashvili@rs.ge
ტელ: (+995 32) 2 26 11 06