ლოგო

 

 

შემოსავლების სამსახურის განახლებულ ლოგოში გამოყენებულია შემდეგი სიმბოლოები: ტალღა და ისარი.

ტალღა სიძლიერესა და აუცილებლობას აღნიშნავს, ხოლო ისარი მიმართულებისა და ქმედების მაჩვენებელია.