სათამაშო ბიზნესის ნებართვების რეესტრი

 

ს/ნ
დასახელება
ნებართვის
სახე
ნებართვის
ნომერი
დაწყების
თარიღი
დასრულების
თარიღი
მისამართი
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
წინა
შემდეგი