ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელების რეესტრი

გადამხდელის დასახელება
პ/ნ
საქმიანობის სახე
სერთიფიკატის
გაცემის თარიღი
სერთიფიკატის
გაუქმების თარიღი
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
წინა
შემდეგი