სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსი

საიდ.კოდი
დასახელება
ტიპი
სტატუსის მინიჭების თარიღი
ბრძანების გამოცემის თარიღი
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
წინა
შემდეგი