ინფორმაციის განახლების თარიღი: 25 მარტი 2014
დაუბეგრავი მინიმუმის დეკლარირება
უბნის საგადასახადო ოფიცერი
ჩეკების გათამაშება
სერთიფიკატები და ნერბართვები
ტვირთის გაფორმება 2 დოკუმენტით
წინასწარი დეკლარირება
გაფორმების ეკონომიკური ზონა
GPRS საკონტროლო სალარო აპარატი