საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

საიდ. ნომერი
გადამხდელი
სტატუსის მინიჭების თარიღი
სტატუსის შეწყვეტის თარიღი
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
წინა
შემდეგი
ექსპორტი
რეესტრი CSV
რეესტრი(მაქს-20 000)
ექსპორტი