ვიდეო ინსტრუქციები

 

video_library შემოსავლების სამსახურის დისტანციური სერვისები
video_library მცირე ბიზნესის მიერ 1 აპრილისთვის წარმოსადგენი საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის შესახებ
video_library ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის
video_library მცირე ბიზნესის მიერ 2019 წლის საშამოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია
video_library გადამხდელის საინფორმაციო ბარათის შევსება
video_library ინსტრუქცია იმ პირთათვის, ვინც 2019 წელს განახორციელა ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაცია
video_library ორბიჯიანი ავტორიზაცია
video_library ქვემომხმარებლის რეგისტრაცია
video_library წინასწარი დეკლარირება
video_library ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენა
video_library საგადასახადო ვალდებულებები ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციისას