საიდ.კოდი
გადამხდელის დასახელება
სტატუსის მინიჭების შესახებ მთავრობის განკარგულების N
სტატუსის მინიჭების თარიღი
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
წინა
შემდეგი