ინფორმაციის განახლების თარიღი: 27 თებერვალი 2019

არაცხოველური წარმოშობის სურსათის / ცხოველთა საკვების სასაზღვრო კონტროლი
 

საქართველოს მთავრობის N567 დადგენილების თანახმადაც ხორციელდება არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველთა საკვების სასაზღვრო კონტროლი. კონტროლქვემდებარე საქონლის ნუსხა განსაზღვრულია ამავე დადგენილების დანართი 2 და დანართი 3 - ის შესაბამისად, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონტროლის პროცედურებს ექვემდებარება მხოლოდ ამ დანართებით წარმოდგენილი სასაქონლო კოდისა და დასახელების მქონე პროდუქცია შესაბამისი ქვეყნიდან.

 

 

 

 

 

 

არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ

 

 

№567დადგენილება