ინფორმაციის განახლების თარიღი: 17 დეკემბერი 2018

გაფორმების ეკონომიკური ზონები

 

✔ გაფორმების ეკონომიკური ზონა (გეზ) - თბილისი;

✔ გაფორმების ეკონომიკური ზონა (გეზ) - ბათუმი;

✔ გაფორმების ეკონომიკური ზონა (გეზ) - ფოთი;

✔ გაფორმების ეკონომიკური ზონა (გეზ) - აეროპორტი;

✔ გაფორმების ეკონომიკური ზონა (გეზ) - თბილისი 2.

 

გაფორმების განყოფილება

✔ თელავის განყოფილება;

✔ ახალციხის განყოფილება;

✔ ქუთაისის განყოფილება;

✔ რუსთავის განყოფილება.

„გაფორმების ეკონომიკური ზონა“ („გეზ“-ი) განთავსებულია თბილისში, ბათუმსა და ფოთში, აღჭურვილია თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და ელექტრონული საშუალებებით, სპეციალურად დაგეგმარებული ავტოსადგომით ასეულობით სატვირთო ავტომანქანაზე.

საბაჟო დეკლარაციის შევსება, ტვირთის გაფორმება, დათვალიერება და ექსპერტიზის ჩატარება შესაძლებელია 

თქვენ შეგიძლიათ საქონელი მოაქციოთ შემდეგ სასაქონლო ოპერაციებში: იმპორტი, ექსპორტი, საწყობი, რეექსპორტი, დროებითი შემოტანა, საქონლის შიდა გადამუშავება, საქონლის გარე გადამუშავება და ტრანზიტი, თავისუფალი ზონა.

შესაძლებელია სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო ტრანსპორტით გადაადგილებულ ტვირთებზე საბაჟო დეკლარაციის შევსება და გაფორმება.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ შეგიძლიათ გააფორმოთ ტვირთი ელექტრონულად, გაფორმების სამმართველოში მოუსვლელად შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე დოკუმენტების ატვირთვით და გადაიხადოთ მომსახურების საფასური თქვენთვის ხელსაყრელ დროსა და ადგილზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

გაფორმების ეკონომიკური ზონა "თბილისი" 

• გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ. 

+995 (32) 2262810, +995 (32) 2262811

• არასამუშაო საათებში (საღამოს 6 საათიდან დილის 10 საათამდე) +995 599 041971

• ელექტრონული დეკლარირება (სამუშაო საათებში) +995 322 262846

• სასაქონლო ოპერაციების სამმართველო +995 322 262784

გეზ „თბილისი 2": +995 (32) 2262767, 

გეზ „აეროპორტი“:+99532 2262774; 

საფოსტო გზავნილების საბაჟო კონტროლის სამმართველო  +99532 2262838
გეზ „ბათუმი“ +99532 2262755;  +99532 2262756
გეზ „ბათუმის პორტი“ +99532 2262819;
გეზ „ფოთი“ +99532 2262858   +99532 2262857

რუსთავი : +99532 2419191 
თელავი :   +995 32 226 22 87
ახალციხე : +995 32 226 21 28
ქუთაისი :  +99532 2262665