მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე გადამხდელები

სტატუსი
საიდ. ნომერი
ორგანიზაციის დასახელება
მინიჭების თარიღი
გაუქმების თარიღი
წინა
შემდეგი


მოქმედი გაუქმებული