რეფორმებისა და დაგეგმვის დეპარტამენტი

სოფიო არჯევანიძე

განათლება:
2012-2014 - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი (მაგისტრი)
2007-2011 - ბიზნესის ადმინისტრირება და ფინანსები (ბაკალავრი) დამატებითი სპეციალობა (Minor): ინფორმატიკა
პროფესიული გამოცდილება:
2019 სექტემბერი - დღემდე - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის რეფორმების და დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი
2019 თებერვალი 
სექტემბერი
- შემოსავლების სამსახურის რეფორმების და დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
2017 დეკემბერი
2019 თებერვალი
- შემოსავლების სამსახურის რეფორმების და დაგეგმვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
2017 მაისი - 2018 თებერვალი - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) მიწვეული ექსპერტი/ტრენერი ევროკავშირთან ასოცირების საკითხებში
2015 მარტი - 2017 დეკემბერი - შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის საკონსულტაციო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
2012 დეკემბერი - 2015 მარტი - შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს უფროსი ოფიცერი
2011 აპრილი - 2012 დეკემბერი - შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს ოფიცერი
2010 ნოემბერი - 2011 აპრილი - შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის სტაჟიორი
2009-2011 - სს ბანკი რესპუბლიკა - სამომხმარებლო სესხების გაყიდვების მენეჯერი
კვალიფიკაცია
2019 ივნისი - შვედეთის საგადასახადო ადმინისტრაციის სათაო ოფისი - გამოცდილების გაზიარების პროგრამა (Peer shadowing)
2019 ივნისი - ლიეტუას საგადასახადო ადმინისტრაციის სათაო ოფისი - გამოცდილების გაზიარების პროგრამა (Peer shadowing)
2018 აგვისტო - შვედეთის ინსტიტუტი (SI) - ელექტრონული მმართველობა მოქნილი და დემოკრატიული საჯარო ადმინისტრაციებისთვის
2018 მაისი - სავალუტო ფონდი (IMF) & საგადასახადო ადმინისტრაციების შიდა ევროპული ორგანიზაცია (IOTA) - საგადასახადო ადმინისტრაციების დიაგნოსტიკური შეფასების მეთოდოლოგია (TADAT)
2018 მაისი-ნოემბერი - თავისუფალი უნივერსიტეტი & ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი - საჯარო პოლიტიკის ანალიზი
2017 მაისი-ივლისი - მსოფლიო ბანკი & საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) - შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მონიტორინგი და შეფასება
2017 თებერვალი-ივლისი - პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი - ფინანსური აღრიცხვა
2014-2015 - საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS) - საჯარო მოხელეთა პროფესიული უნარ-ჩვევების დახვეწა საჯარო პოლიტიკასა და მოლაპარაკებების ტექნიკაში
2014 დეკემბერი - ესტონეთის დიპლომატიური სკოლა - საჯარო პოლიტიკის შემუშავება და მოლაპარაკების ტექნიკები
2013 აპრილი - USAID - სტრატეგიული მენეჯმენტი
საუბრობს ინგლისურ და რუსულ ენებზე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: s.arjevanidze@rs.ge
ტელ: (+995 32) 2 26 87 01