აქციზი

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
აქციზის ჩათვლა ამ საქონლის ექსპორტის შემთხვევაში არამართებულია120112.08.2010  
აქციზური მარკები (იმპორტირებულ საქონელთან მიმართებაში ექვს თვიანი ვადის გასვლა)120207.09.2010  
არააქციზური საქონლის მიწოდება იმპორტირებული აქციზური საქონლის მიწოდებამდე (თუ არ აღემატება 100 000 -ს არ უნდა დადგეს დღგ-ს გადამხდელად)120309.12.2011