ორმაგი დაბეგვრა

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილება (როცა სათანადო ფორმები არაა წარდგენილი საგადასახადოში მაინც არ კარგავს უფლებას ისარგებლოს შეღავათით))130112.08.2010