ამხანაგობა

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
ამხანაგობის ქონების გადასახადი 190112.08.2010  
ამხანაგობაში შენატანის დაბეგვრა190207.09.2010  
ქონებაზე უფლების წინასწარი რეგისტრაცია190307.09.2010  
მიწის სახით შენატანი ამხანაგობაში190407.09.2010