სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა 170112.08.2010  
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები 170213.08.2010  
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები 170307.09.2010  
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის პერიოდი170407.09.2010  
ინვენტარიზაცია1705ამოღებულია 26.10.2010  
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღურიცხაობა170607.09.2010  
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისი 170707.09.2010  
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთი170826.10.2010  
სასაქონლო-მატერიალური ნაშთი 170926.10.2010  
სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღურიცხველობა 171016.11.2010  
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების საცალო-სარეალიზაციო ფასის განსაზღვრა 171116.11.2010  
მასალის (ნედლეულის) დანაკარგი 171207.04.2011  
მასალის (ნედლეულის) დანაკარგი 171307.04.2011  
მასალის (ნედლეულის) დანაკარგი 171407.04.2011  
მასალის (ნედლეულის) დანაკარგი171507.04.2011  
მასალის (ნედლეულის) დანაკარგი171607.04.2011  
მასალის (ნედლეულის) დანაკარგი 171707.04.2011  
მასალის (ნედლეულის) დანაკარგი 171807.04.2011  
მასალის (ნედლეულის) დანაკარგი 171907.04.2011  
მასალის (ნედლეულის) დანაკარგი 172007.04.2011  
ინვენტარიზაცია 172106.06.2011  
ინვენტარიზაცია 172206.06.2011  
ინვენტარიზაცია 172306.06.2011  
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა172406.09.2011  
იმპორტისას აღმოჩენილი განსხვავების (ზედმეტობა/ნაკლებობა) აღრიცხვა172528.06.2012  
უცხოურ ვალუტაში შესყიდული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ღირებულება172628.10.2015  
ინვენტარიზაციის დროს აღმოჩენილი დანაკლისის დაბეგვრის პერიოდის განსაზღვრა 172704.10.2016  
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის დაბეგვრა 1728 11.12.2019  
ჯარიმა ინვენტარიზაციით გამოვლენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისზე 172911.12.2019