ლიკვიდაცია

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
ლიკვიდირებული იურიდიული პირის მიერ პარტნიორისათვის ძირითადი საშუალებების გადაცემა 160112.08.2010  
საწესდებო კაპიტალში ქონებრივი შენატანის გამოტანა ფიზიკური პირების მიერ (ლიკვიდაცია) 160213.08.2010  
საწესდებო კაპიტალში ქონებრივი შენატანის გამოტანა (ლიკვიდაცია) 160313.08.2010  
საწესდებო კაპიტალში ქონებრივი შენატანის გამოტანა ფიზიკური პირების მიერ (ლიკვიდაცია)160426.10.2010 13.08.2010
ლიკვიდირებული საწარმოს ვალის პატიება 160513.08.2010  
ლიკვიდაცია160625.10.2011  
საწარმოს ლიკვიდაცია160722.11.2011  
სალიკვიდაციო კომისიის მიერ საწარმოს ძირითადი საშუალების რეალიზაცია160822.11.2011