ზარალის გადატანა

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
ზარალის გადატანა (თავისუფალი საწყობის სტატუსით მუშაობის დროს მიღებული ზარალი არ გადაიტანება სტატუსის გაუქმების შემთხვევაში)040131.08.2011 12.08.2010
დასაბეგრი მოგების წინა წლების ზარალით შემცირება, როდესაც იცვლებიან მეწილეები040231.08.2011 07.09.2010