წარმომადგენლობითი ხარჯი

დასახელებამოქმედი რედაქციითძველი რედაქციით
წარმომადგენლობითი ხარჯები (უცხოელი დამფუძნებლისათვის ანაზღაურებული სასტუმროს ხარჯები)060131.08.2011 12.08.2010
წარმომადგენლობითი ხარჯები (წვეულებაზე მყოფი დაქირავებული პირებისათვის არაა სარგებელი)060227.01.2012