ინფორმაციის განახლების თარიღი: 23 იანვარი 2014

ფიტოსანიტარიული რეგულირების წესი


ხის შესაფუთი მასალის ფიტოსანიტარიული რეგულირების წესი

ნებისმიერი საქონლის თანმხლები ხის შესაფუთი მასალა უნდა იყოს ქერქისაგან გასუფთავებული, თერმულად დამუშავებული ან გაუსნებოვნებული, რაც უნდა დასტურდებოდეს ორ მოპირდაპირე მხარეს დატანილი შესაბამისი მარკირებით, ფიტოსანიტარიული ზომების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად – ISPM-15

 

შენიშვნა:
იმ შემთხვევაში, როდესაც ხის შესაფუთ მასალაზე არ არის დატანილი ზემოაღნიშნული მარკირება, აუცილებელია მას ახლდეს ფიტოსანიტარიული სერთიფიკატი.