ელექტრონული გადახდების საპროცენტო განაკვეთები
- საქართველოს ბანკის ან GeorgianCard სისტემის სხვა ბარათი - 1 ლარი
- სხვა ქართული ბანკის ბარათი - 1.3% + 1 ლარი
- უცხოური ბარათი - 2%
 
- ნებისმიერი ბარათი - 2%
 
- ლიბერთი ბანკის ბარათი - 1%
- სხვა ბარათი - 2%
 
- თიბისი ბანკის ან პარტნიორი ქართული ბანკის ბარათი - 1%
- სხვა ბარათი - 2%