წინასწარი დეკლარაციის დერეფნის ფერის საძიებოსაბაჟოს კოდი
სატრანსპორტო საშუალება
სატრანსპორტო საშუალება
დეკლარაციის ნომერი
დეკლარაციის თარიღი
შეფასების ნომერი
შეფასების თარიღი
დერეფანი
შენიშვნა
წინა
შემდეგი