ავტო/მოტო განბაჟების გამომთვლელი

გაითვალისწინეთ, რომ ავტომობილის გაფორმებისას შესაძლებელია წარმოიშვას მომსახურების შემდეგი საფასურები:

1 დეკლარირებული ავტომობილის გაფორმების მომსახურება - 150 ლარი

2 საბაჟო დეკლარაციის შევსება - 30 ლარი

3 საექსპერტო შემოწმების აქტი - 20 ლარი

 

ავტომობილის განბაჟების გამომთვლელი


 
 
 

 

მოტოციკლის (მოპედის) განბაჟების გამომთვლელი