ინფორმაციის განახლების თარიღი: 03 იანვარი 2014

ელექტრონული გადახდა

ელექტრონული გადახდა სახაზინო კოდებზე
საფოსტო გზავნილების განბაჟების გადასახადის ელექტრონულად გადახდა
ელექტრონული გადახდების საპროცენტო განაკვეთები