ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურისა და შერჩეული პირის მიერ გაცემული აქციზური მარკების (როგორც მატერიალური, ასევე არამატერიალური) რაოდენობისა და ტარის ყველა მოცულობის მიხედვით

 

 
შემოსავლები
ექსპორტ-იმპორტი
შემოსავლების შედარება
ნახვა
შემოსავლების შედარება