ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან !
 

სახმელეთო საბაჟო გამშვები პუნქტები, სადაც ხორციელდება ან აკრძალულია საზღვრის კვეთა საქართველოს მოქალაქე მგზავრებისთვის/ფიზიკური პირებისთვის

 

საბაჟო გამშვები პუნქტი "სარფი" 10.00 - 18.00 თურქეთის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "კარწახი" აკრძალულია თურქეთის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ვალე" აკრძალულია თურქეთის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "წითელი ხიდი" აკრძალულია აზერბაიჯანის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ლაგოდეხი" აკრძალულია აზერბაიჯანის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "სამთაწყარო" აკრძალულია აზერბაიჯანის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "მტკვარი" აკრძალულია აზერბაიჯანის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ყაზბეგი" 10.00 - 18.00 რუსეთის ფედერაცია
საბაჟო გამშვები პუნქტი "სადახლო-საავტომობილო" 10.00 - 18.00 სომხეთის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "გუგუთი" აკრძალულია სომხეთის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ახკერპი" აკრძალულია სომხეთის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ნინოწმინდა" აკრძალულია სომხეთის რესპუბლიკა