ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან !
 

საქართველოს მოქალაქე მგზავრთა/ფიზიკური პირების გადაადგილება საზღვაო გამშვები პუნქტების გავლით დროებით აკრძალულია.

საბაჟო გამშვები პუნქტი "ბათუმის პორტი" აკრძალულია
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ფოთისა და ყულევის პორტები" აკრძალულია