ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან !
 

საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად, საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონები შეუფერხებლად  აგრძელებენ სამუშაო პროცესების განხორციელებას.

 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა "თბილისი" 00.00 - 24.00
გაფორმების ეკონომიკური ზონა "თბილისი 2" 00.00 - 24.00
გაფორმების ეკონომიკური ზონა "აეროპორტი" 00.00 - 24.00
გაფორმების ეკონომიკური ზონა "ფოთი" 00.00 - 24.00
გაფორმების ეკონომიკური ზონა "ბათუმი" 00.00 - 24.00