ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან !
 

სარკინიგზო საბაჟო გამშვები პუნქტების  გავლით მგზავრთა/ფიზიკური პირების გადაადგილება აკრძალულია

 

საბაჟო გამშვები პუნქტი "სადახლო - სარკინიგზო" აკრძალულია სომხეთის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "გარდაბანი" აკრძალულია აზერბაიჯანის რესპიბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "კარწახი - სარკინიგზო" აკრძალულია თურქეთის რესპუბლიკა