ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან !
 

საქართველოს მოქალაქე მგზავრთა/ფიზიკური პირების გადაადგილება განსაკუთრებულ შემთხვევებში (არარეგულარული ფრენების განაცხადის განხილვა ხორციელდება ინდივიდუალურად, სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სააგენტოსთან შეთანხმებით) ხორციელდება საჰაერო  საბაჟო გამშვები პუნქტების გავლით

 

საბაჟო გამშვები პუნქტი "თბილისის აეროპორტი" 00.00 - 24.00
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ქუთაისის აეროპორტი" 00.00 - 24.00
საბაჟო გამშვები პუნქტი "ბათუმის აეროპორტი" 00.00 - 24.00