ინფორმაციის განახლების თარიღი: 26 დეკემბერი 2013

სლოგანი

 

 

ურთიერთობა მარტივია

 

შემოსავლების სამსახური, შემოსავლების ეფექტური ადმინისტრირებითა და ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებით, უმარტივებს მეწარმეებს საქმიანობას და ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას.