ინფორმაციის განახლების თარიღი: 26 მარტი 2012
"ფორუმი"
17-01-2017
თბილისი-მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი წესი...
27-09-2012
ოზურგეთი-საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, საკანონმდებლო სიახლეები,...
26-09-2012
ქუთაისი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი, საგადასახადო დავალიანების...
26-09-2012
მცხეთა-მიკრო და მცირე ბიზნესი, ელექტრონული...
25-09-2012
ზესტაფონი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი, საგადასახადო დავალიანების...
25-09-2012
გორი-შემოსავლების სამსახურის და საჯარო რეესტრის...
24-09-2012
რუსთავი-ფიზიკურ პირთა ქონების დეკლარირების წესი,...
21-09-2012
თბილისი-შემოსავლების სამსახურის და აღსრულების ეროვნული...
19-09-2012
თბილისი-შემოსავლების სამსახურის და საჯარო რეესტრის...
17-09-2012
თელავი-მიკრო და მცირე ბიზნესი, ფიზიკური...
07-09-2012
თბილისი-ინტელექტუალური საკუთრება, ფარმაცევტული პროდუქტები (სამკურნალო...
01-09-2012
წალენჯიხა-ქონების დეკლარირების წესი, მიკრო და...
31-08-2012
ოზურგეთი-ქონების დეკლარირების წესი, საკანონმდებლო სიახლეები,...
31-08-2012
ბათუმი-მიკრო და მცირე ბიზნესი, ქონების...
30-08-2012
ქუთაისი-სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები,...
30-08-2012
ზესტაფონი-ქონების დეკლარირების წესი, საკანონმდებლო სიახლეები,...
23-08-2012
ახალციხე-საგადასახადო მედიაცია, ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო...
22-08-2012
გორი-საგადასახადო მედიაცია, ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო...
17-08-2012
თბილისი-გაფორმების პროცედურებთან დაკავშირებული რეფორმები და...
16-08-2012
თბილისი-ფიზიკური პირის ქონების დეკლარირების წესი,...
11-08-2012
ზუგდიდი-დღგ-ს უკუდაბეგვრის წესი, სასაქონლო მატერიალური...
10-08-2012
ბათუმი-დღგ-ს უკუდაბეგვრის წესი, სასაქონლო მატერიალური...
10-08-2012
ფოთი-ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის...
09-08-2012
ბათუმი-საგადასახადო მედიაცია, საკანონმდებლო სიახლეები, ელექტრონული...
06-08-2012
რუსთავი-ელექტრონული ზედნადებები, დღგ-ს უკუდაბეგვრის პროცედურები,...
03-08-2012
თბილისი-სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის პროცედურები...
01-08-2012
თბილისი-სათამაშო ბიზნესის პრეზენტაცია...
26-07-2012
რუსთავი-საკანონმდებლო სიახლეები და საგადასახადო მედიაცია...
21-07-2012
ფოთი-საკანონმდებლო სიახლეები და ელექტრონული მომსახურებები...
20-07-2012
ქუთაისი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი ქ. ქუთისი...
17-07-2012
თბილისი-თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები, სპეციალური სავაჭრო...
13-07-2012
გორი-საკანონმდებლო სიახლეები და ელექტრონული მომსახურებები...
12-07-2012
თბილისი-საგადასახადო მედიაცია...
06-07-2012
თელავი-ელექტრონული მომსახურება ბუღალტერთათვის - შეხვედრა...
04-07-2012
თბილისი-ელექტრონული მომსახურება ბუღალტერთათვის...
29-06-2012
თბილისი-მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის საქონლის...
27-06-2012
თბილისი-იმპორტიორთათვის გაფორმების პროცედურების გამარტივება...
27-06-2012
თბილისი-ელექტრონული ზედნადები...
21-06-2012
თბილისი-ელექტრონული სერვისებით სარგებლობა...
20-06-2012
თბილისი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი...
13-06-2012
თბილისი-ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნებართვა &...
07-06-2012
თბილისი-უბნის საგადასახადო ოფიცერი & სასაქონლო...