ინფორმაციის განახლების თარიღი: 26 მარტი 2012
თბილისი-შემოსავლების სამსახურის და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ერთობლივი შეხვედრა ბიზნესის რეგისტრაციის პროცედურები (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო) მიკრო და მცირე ბიზნესი (შემოსავლების სამსახური) ფიქსირებული გადასახადი (შემოსავლების სამსახ
სხვა გალერეები აღნიშნული კატეგორიიდან
თბილისი-ელექტრონული ზედნადები
თბილისი-ელექტრონული სერვისებით სარგებლობა
თბილისი-ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნებართვა & საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის პროცედურები
თბილისი-უბნის საგადასახადო ოფიცერი & სასაქონლო - მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერა
თბილისი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი
თბილისი-მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის საქონლის იმპორტი
თბილისი-ელექტრონული მომსახურება ბუღალტერთათვის
თელავი-ელექტრონული მომსახურება ბუღალტერთათვის - შეხვედრა თელავში
თბილისი-საგადასახადო მედიაცია
გორი-საკანონმდებლო სიახლეები და ელექტრონული მომსახურებები
თბილისი-თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები, სპეციალური სავაჭრო კომპანიები და საბაჟო საწყობები
ქუთაისი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი ქ. ქუთისი
ფოთი-საკანონმდებლო სიახლეები და ელექტრონული მომსახურებები ქ.ფოთი
რუსთავი-საკანონმდებლო სიახლეები და საგადასახადო მედიაცია ქ.რუსთავი
თბილისი-იმპორტიორთათვის გაფორმების პროცედურების გამარტივება
თბილისი-სათამაშო ბიზნესის პრეზენტაცია
თბილისი-სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის პროცედურები
რუსთავი-ელექტრონული ზედნადებები, დღგ-ს უკუდაბეგვრის პროცედურები, ელექტრონული მომსახურებები
ბათუმი-საგადასახადო მედიაცია, საკანონმდებლო სიახლეები, ელექტრონული მომსახურებები.
ფოთი-ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, საგადასახადო მედიაცია
ბათუმი-დღგ-ს უკუდაბეგვრის წესი, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის პროცედურები, ელექტრონული ზედნადები
ზუგდიდი-დღგ-ს უკუდაბეგვრის წესი, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის პროცედურები, საკანონმდებლო სიახლეები. ქ.ზუგდიდი
თბილისი-ფიზიკური პირის ქონების დეკლარირების წესი, ბიზნესის რეგისტრაცია (მიკრო და მცირე ბიზნესი, ფიქსირებული გადასახადი)
თბილისი-გაფორმების პროცედურებთან დაკავშირებული რეფორმები და მიმდინარე სიახლეები
გორი-საგადასახადო მედიაცია, ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, ბიზნესის რეგისტრაცია (მიკრო და მცირე ბიზნესი, ფიქსირებული გადასახადი) ქ.გორი
ახალციხე-საგადასახადო მედიაცია, ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, ფიზიკური პირის ქონების დეკლარირების წესი, ბიზნესის რეგისტრაცია (მიკრო და მცირე ბიზნესი, ფიქსირებული გადასახადი) ქ. ახალციხე
ზესტაფონი-ქონების დეკლარირების წესი, საკანონმდებლო სიახლეები, საგადასახადო მედიაცია, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, ელექტრონული ზედნადები, მიკრო და მცირე ბიზნესი.ქალაქი ზესტაფონი.
ქუთაისი-სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, ელექტრონული ზედნადები, საგადასახადო მედიაცია, მიკრო და მცირე ბიზნესი, ქონების დეკლარირების წესი, სათამაშო ბიზნესი.ქ. ქუთაისი
ბათუმი-მიკრო და მცირე ბიზნესი, ქონების დეკლარირების წესი, სათამაშო ბიზნესი, ცალკეულ შემთხვევაში დღგ-ის დაბეგვრის და თანხისბიუჯეტში გადახდის წესი.
ოზურგეთი-ქონების დეკლარირების წესი, საკანონმდებლო სიახლეები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები,ელექტრონული ზედნადები, მიკრო და მცირე ბიზნესი, საგადასახადო მედიაცია.
წალენჯიხა-ქონების დეკლარირების წესი, მიკრო და მცირე ბიზნესი, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის პროცედურები, ელექტრონული ზედნადები, ცალკეულ შემთხვევაში დღგ-ის დაბეგვრის და თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესი, საგადასახადო მედიაცია
თბილისი-ინტელექტუალური საკუთრება, ფარმაცევტული პროდუქტები (სამკურნალო საშუალებები, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული საშუალებები და პრეკურსორები), არაიოდიზირებული მარილი, სავალუტო კონტროლი, საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის და საერთაშორისო საავტო
თელავი-მიკრო და მცირე ბიზნესი, ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციის წესი, ფიქსირებული გადასახადი, ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერა, საგადასახადო მედიაცია
თბილისი-შემოსავლების სამსახურის და აღსრულების ეროვნული ბიურო, ერთობლივი შეხვედრა. ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის პროცედურები, დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი, (შემოსავლების სამსახურის ) ელექტრონული აუქციონი, ფაქტების კონსტატაცია
რუსთავი-ფიზიკურ პირთა ქონების დეკლარირების წესი, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის პროცედურები, ცალკეულ შემთხვევაში დღგ-ით დაბეგვრის პროცედურები,
გორი-შემოსავლების სამსახურის და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ერთობლივი შეხვედრა ფიზიკურ პირთა ქონების დეკლარირების წესი, დღგ-ით უკუდაბეგვრა, ბიზნესის რეგისტრაცია.
მცხეთა-მიკრო და მცირე ბიზნესი, ელექტრონული ზედნადები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერა
ზესტაფონი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი, საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, ფიქსირებული გადასახადი.
ქუთაისი-დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი, საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, ცალკეულ შემთხვევაში დღგ-ით დაბეგვრის პროცედურები.
ოზურგეთი-საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, საკანონმდებლო სიახლეები, დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესი.
თბილისი-მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი წესი
თბილისში მუშაობა დაიწყო მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის საბაჟო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელთა კონფერენციამ