საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციიული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციიული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2023 წლის II კვარტალი 26.10.2023
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციიული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2023 წლის I კვარტალი 26.10.2023
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციიული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2020 წლის მონაცემები აპრილიდან თვიდან ივნისის ჩათვლით 29.09.2020
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციიული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2020 წლის მონაცემები იანვრის თვიდან მარტის ჩათვლით 29.09.2020
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციიული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2015 წლის მონაცემები ივლისის თვიდან საქტემბრის ჩათვლით 20.11.2015
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციიული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2014 წლის მონაცემები იანვრის თვიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით 25.12.2014
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციიული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2014 წლის მონაცემები იანვრის თვიდან სექტემრის ჩათვლით 7.10.2014
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციიული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 6.01.2014