სხვა ნორმატიული აქტების სანახავად იხილეთ ბმული "კანონმდებლობა"

ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სამინისტროში კონკურსის ჩატარების წესებს

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
“საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ” 2017 წლის 21 აპრილის საქართველოს მთავრობის დადგენილება №204 29.09.2020
"საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ 2014 წლის 18 ივნისის საქართველოს მთავრობის დადგენილება №412 29.09.2020
საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ 29.09.2020