სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წლის სრული მონაცემები 29.09.2020
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წლის 6 თვის მონაცემები 29.09.2020
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის სრული მონაცემები 29.09.2020
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 29.09.2020
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2014 წლის სრული მონაცემები 29.09.2020
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2014 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით 29.09.2020
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2014 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით 29.09.2020
სახელმწიფოს შესყიდვების წლიური გეგმა ნაწილი მეორე 2013 წელი 29.09.2020
სახელმწიფოს შესყიდვების წლიური გეგმა ნაწილი პირველი 2013 წელი 29.09.2020
2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 29.09.2020