ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016 წლის სრული ინფორმაცია 29.09.2020
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016 წლის 6 თვის მონაცემებით 29.09.2020
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის სრული ინფორმაცია 29.09.2020
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 29.09.2020
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2014 წლის 9 თვის ინფორმაცია 29.09.2020
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2014 წლის 6 თვის ინფორმაცია 29.09.2020
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2014 წლის კვარტალური ინფორმაცია 29.09.2020
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 29.09.2020