ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან!

 

 

შემოსავლების სამსახური, პამდემიის შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერა