ინფორმაციის განახლების თარიღი: 28 თებერვალი 2019

ჩვენ გთავაზობთ...

Privé სერვისის პერსონალური მომსახურების პაკეტს
 
თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე სარეკომენდაციო ხასიათის პასუხების გაცემას
 
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის მარტივ პროცედურას
 
TAX FREE
 
 „ოქროს სიის“ მონაწილის სტატუსის მიღებას
 
საქონლის კოდის ან საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრაზე წინასწარი გადაწყვეტილების მიღებას
 
შემოსავლების სამსახურის მომსახურების საფასურები და განაკვეთები