ინფორმაციის განახლების თარიღი: 26 მარტი 2012
ცხელი ხაზი
სხვა გალერეები აღნიშნული კატეგორიიდან
თბილისში მუშაობა დაიწყო მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის საბაჟო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელთა კონფერენციამ